TÁMOP

betűméret módosítása

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében

Pályázat kódja: TÁMOP – 3.1.6-11/2-2011-0006
Elnyert összeg: 40.000.000 Ft
Megvalósítási időszak: 2012. 07.01. - 2014.04.30.
Projekt rövid bemutatása:
„Háló”- projekt

A „Háló”-projekt célja olyan szolgáltatások kifejlesztése és meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése, amelyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelésére való felkészülést, és a befogadó oktatási rendszer megteremtését a pályázó ERPSZ vonzáskörzetében. Projektünk célja olyan, a minőségi EGYMI működés kialakítását célzó intézményi jó gyakorlatok kifejlesztése és átvétele, amik mind a befogadó pedagógusok, mind az utazó gyógypedagógusok és más együttműködő szakemberek együttnevelésre irányuló attitűdjét kialakítja, és szakmai felkészültségét segíti.
Közvetlen célok:

 • EGYMI szolgáltatások fogadására felkészített vezetők létszámnövekedése 11 fővel
 • Együttnevelés támogatására felkészített szakmai közreműködők számának növekedése 200 fővel
 • Felkészített utazó gyógypedagógusok létszámnövekedése 20 fővel

Célindikátorok:

 • 15 oktatási, nevelési intézményében, 1 szociális, egészségügyi intézményben a pedagógusok, szakemberek felkészítése az együttnevelésre
 • 4 területen szervezett képzés révén, mintegy 200 szakember (vezető, (gyógy) pedagógus, utazó pedagógus) felkészítése
 • 2 innováció kifejlesztése és azok adaptációja, illetve implementációja
 • 1 EGYMI standardizálása
 • 2 konferencia szervezése a disszemináció érdekében
 • 1 kiadvány


Hosszú távú célok:
Az ERPSZ a Háló-projekt megvalósításával váljon alkalmassá arra, hogy szolgáltatási rendszereinek kialakításával, fejlesztésével, a helyi és területi igényeket figyelembe véve tudjon olyan elméletileg megalapozott és a gyakorlatban is jól működtethető szolgáltatási rendszert kialakítani, ami segíti a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését. A szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével, intézményi standardok bevezetésével az ERPSZ-szel együttműködő intézmények alkalmassá váljanak arra, hogy hálózati működésben képesek legyenek az együttnevelésben inkluzív befogadó szerepben tevékenykedni.
Szakmai tevékenységek fejlesztések, innovációk:
A „Háló”-projekt fő célja a pedagógusok felkészítése az együttnevelésre. Ezért képzéseket szervezünk az ERPSZ gyógypedagógusai és az együttműködő partnerek befogadó pedagógusai, gyógypedagógusai számára.
Első lépésben az attitűdformálásra és a változáskezelésre helyezzük a hangsúlyt, ezután a pedagógusok együttneveléshez szükséges módszertani tudásának kialakítását és fejlesztését kívánjuk megvalósítani, további akkreditált képzéssel. 

Tervezett képzések:

 • Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek számára – 2x15 órás tréning
 • Változáskezelés – 15 órás továbbképzés
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív nevelésének elméleti és gyakorlati megalapozása – 15 órás továbbképzés
 • Utazó-gyógypedagógusi kompetenciák – az utazó-gyógypedagógusi tevékenységtől az utazó-gyógypedagógiai modell kidolgozásáig – 30 órás tréning
 • Az együttnevelést támogató, harmonizált, kompetencia alapú helyi tanterv készítésének elmélete és gyakorlata – 15 órás tréning
 • A korai fejlesztés jelentősége a gyermeki fejlődés folyamatában- védőnők, együttműködő szakemberek számára 15 órás

Ezeket a továbbképzéseket egészíti ki az a belső továbbképzésünk, ami a diagnosztikus mérések adaptációjának lehetőségeiről szól. 
Másik belső képzésünk, egyik legfontosabb partnerünk, a szülők érzékenyítését célozza meg.
Tervezett belső továbbképzések:

 • diagnosztikus mérés – képzés, felkészítés – intézményi adaptáció – 10 óra
 • szülői képzés – érzékenyítés, felkészítés, attitűdformálás – 10 óra


Fejlesztéseink, intézményi innovációk sorozatában valósulnak meg, egyrészt a szolgáltatási protokollok kialakításával, másrészt a szak - és szakmai szolgáltatások bővítésével.
Tervezett innovációk:

 • eszközkölcsönzés protokolljának kidolgozása
 • korai fejlesztés protokolljának kidolgozása
 • EGYMI protokoll kidolgozása
 • együttműködés a nevelési tanácsadóval
 • együttműködés a szakszolgálat és szakmai szolgáltatóval
 • utazótanári protokoll továbbfejlesztése