Igali tagintézmény

betűméret módosítása

 

1. Pedagógiai Szakszolgálat

2. Utazó gyógypedagógia

3. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést – oktatást végző általános iskola

4. Fejlesztő nevelést – oktatást végző általános iskola

5. Kollégium

 

Feladatellátások:

A 15 éve működő Református EGYMI köznevelési intézmény hálózat legújabb tagintézményeként 2015 szeptemberétől várjuk pedagógiai célú fejlesztő szolgáltatásainkkal az átlagtól eltérő gyermekeket és az őket nevelő családtagokat, pedagógusokat.

Intézményünk kiemelt célja, hogy minden ránk bízott gyermek optimális szellemi, fizikai és értelmi fejlődésének megfelelő fejlesztésben részesüljön, amelyet a keresztyén szellemiség hat át.

 

Tevékenységi körünk részei:

1. Pedagógiai szakszolgálat

  • Nevelési Tanácsadás
  • Logopédiai ellátás
  • Gyógytestnevelés - gyógyúszás
  • Óvoda és iskolapszichológia
  • Tehetséggondozás
  • Tankerületi szintű szakértői bizottság

2. Utazó gyógypedagógiai ellátás

3. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési- oktatási intézmény

Az oktatási – nevelési intézmény működését meghatározza a SNI gyerekek óvodai és iskolai nevelésének irányelve alapján, a 32/2012 EMMI rendelet , továbbá a Rehabilitációs és Pedagógiai Program, illetve a tanév helyi rendjét meghatározó éves Munkaterv.
A maximálisan felvehető létszám az Alapító Okirat alapján 8 fő.

4. Fejlesztő nevelés- oktatás

Az Alapító Okirat és az Oktatási Hivatal határozata alapján jogosultak vagyunk súlyos, illetve halmozottan sérült gyermekek általános iskolai oktatására – nevelésére.
Felvehető maximális létszám: 6 fő

5. Kollégium

A kollégiumba azon SNI – s gyermekek elhelyezése biztosított, akik az oktatási – nevelési intézményeinkben végzik tanulmányaikat.
Maximálisan felvehető létszám: 8 fő

 

Ellátott régió:

Dunántúl (Kaposvári Lorántffy Református óvoda- általános iskola – gimnázium, Magyaratádi óvoda, Szóládi Református óvoda, Igali óvoda, Somogyszili óvoda, Büssüi óvoda)