Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye

betűméret módosítása

 

"Engedjétek hozzám a gyermekeket, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa." 

 

/ Márk 10,14 /

 

 

A Magyarországi Református Egyház Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 2012. szeptemberében létrehozta debreceni tagintézményét /4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. tel.: 06-30-3287288/.

 

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézmény tevékenységköre:

-          a nevelési tanácsadás

-          logopédiai ellátás

-          tankerületi szintű szakértői bizottsági tevékenység

-          gyógytestnevelés

-          óvoda-, iskolapszichológia

-          tehetséggondozás

és az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése.

A debreceni tagintézmény feladata és tevékenységi köre tehát igen sokrétű: gyógypedagógiai diagnosztizálás és fejlesztés; logopédiai szűrés, vizsgálat és terápiás ellátás; pszichológiai diagnosztizálás, tanácsadás és terápia, gyermekcentrikus lélektani hátterű családgondozás; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek feltárása, komplex vizsgálata (képességvizsgálat, részképesség vizsgálat, tantárgyi felmérések, intellektuális vizsgálat, személyiségvizsgálat, logopédiai vizsgálat,  mozgás vizsgálat), ennek alapján szakvélemény készítése; fejlettségi vizsgálatok végzése a tanköteles korba lépő gyerekeknél - ha a gyermek fejlettsége, egyéni adottsága ezt szükségessé teszi, szakvélemény készítés az iskolakezdéshez; a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása; tehetségazonosítás és tehetséggondozás.

Intézményünk a megyei szakértői bizottságok által készített szakvélemény alapján ellátja az integráltan nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációs célú foglalkoztatását a problémák megszüntetése céljából.

Emellett elkötelezettséget vállaltunk a gyermekek, tanulók prevenciós, korrekciós fejlesztésében, az esetleges beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése érdekében.

Amennyiben a munkánk során a hatáskörünket meghaladó pszichés zavarok, organikus, neurológiai problémák, pszichózis gyanúja merül fel, a gyermeket az illetékes egészségügyi intézményhez irányítjuk.

A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók folyamatos gondozását szolgálja a kötelező felülvizsgálatok elvégzése. 

Az intézményünk által ellátott komplex tevékenység jellemző vonása a team jelleg. A különböző szakképesítésű munkatársak - klinikus és neveléspszichológus, pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő - együttműködése teszi lehetővé a probléma sokoldalú feltárását és megoldását. A team konzultációs és szupervíziós segítséget nyújt a tagjai számára.

Intézményünk a gyermeknél, tanulóknál tapasztalható problémák rendezése érdekében - szükség esetén - különböző személyekkel és intézményekkel veszi fel a kapcsolatot, hiszen az eredményes munka feltétele a szülőkkel és a társintézményekkel (óvodák, iskolák, gyermekvédelmi intézmények, családsegítő központok, gyermek és iskolaorvosok, megyei szakértői bizottságok, Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat - Nevelőszülői Hálózat) történő együttműködés.


A tervek között szerepel egy fejlesztő óvoda és egy korai fejlesztő központ létrehozása Debrecenben.