2009-2014 Zsinati Ciklus Közegyházi Intézmény Beszámolója

betűméret módosítása

2014. november 13.  - A fenntartó Magyarországi Református Egyház XIII. Zsinati ciklusának tizenötödik ülésén,

a Dok. Zs. 4.7. számú határozatával elfogadott

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Beszámolója


2019-2014 zsinati ciklus beszamolo-1

Intézményváltozás és fejlődés bemutatása a 2009-2014. Zsinati ciklus alatt

A 2000. május 05-én megalakult, az akkor még Református Pedagógiai Szakszolgálat (RPSZ) több és sokféle átalakuláson ment át ebben a zsinati ciklusban. Legelőször magát az intézmény nevét kellett megváltoztatni 2009-ben, a folyamatosan változó köznevelési jogszabályozás miatt, így lettünk Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat (ERPSZ), egészen 2013-ig, akkor a rövidített név Református EGYMI-re változott. Míg 2014-ben szintén a jogszabályi követelményeknek, illetve a TÁMOP 3.1.6. teljesített pályázati programunkban tett vállalásunknak megfelelően a rövidített név Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lett. A teljes név ma: Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Fejlesztő Nevelés-oktatást végző Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat.

A székhelyen kívül 2009-ben már dolgoztak munkatársaink kihelyezve református köznevelési intézményekben. 2012-ben két új tagintézmény is csatlakozott a feladatellátáshoz, addigra már volt egy munkaállomás is Halásztelken. 2014-től 4 tagintézménnyel működik az intézmény.

 Székhely Kiskunhalas

A legszembetűnőbb változás Kiskunhalason, a székhelyen 2009 és 2010-ben történt. A feladatellátás nagyszámú igénylője miatt, a Kiskunhalasi Egyházközségtől használatra kapott épületet kinőttük. Új, akkor még igen romos állapotú, de jóval nagyobb épületet találtunk, melyet az intézmény kevés tartalékából valamint önkéntesek támogatásával és munkájával, a szülők és dolgozók szintén önkéntes munkájával felújítottunk a működésre alkalmassá tettünk, s amelybe 2010 októberében költözött intézményünk. A 3 szintes ingatlant kedvezően béreljük: 40 000 Ft/hó. Az épület helységeit azóta is folyamatosan ápoljuk, szépítjük - a szakmai tartalmakhoz, feladatokhoz igazodóan.

 

Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Általános Iskola és a sajátos nevelési igényű gyermekek Óvodája

A bérelt épület második szintjén vannak a fejlesztő nevelést-oktatást és óvodai ellátást biztosító csoportszobák. Jelenleg 9 iskolai csoportban 48 halmozottan sérült gyermek vesz részt a nevelésben-oktatásban, fejlesztésben Kiskunhalason, míg 2014 szeptemberében Őrbottyánban, a Juhász Zsófia Szeretetotthonban két újabb kihelyezett csoport indult 12 tanulóval. Jelenleg 1 óvodai csoportunkban 7 kisgyermek fejlesztése történik. A csoportokat vezető gyógypedagógusok és asszisztenseik példaértékű kreativitással ékesítik a csoportszobákat, és folyamatosan készítik-bővítik a fejlesztéshez szükséges gyógypedagógiai eszköztárunkat. Ezen a szinten találhatóak továbbá az egyéni fejlesztő szobák, egy életvitel gyakorlásra alkalmas uzsonnakészítő szoba, az elkülönítő betegszoba, a tálaló konyha, az ebédlő, a titkársági és gazdasági irodák.

 

Pedagógia szakszolgálati feladat ellátás a székhelyen

Az alsó szint elsősorban a szakszolgálati tevékenységeknek ad helyet. Itt található a fényszoba, 2 torna szoba (minden ellátás típust igénylő gyermek számára), a szülők várakozási idejében klubhelyiségnek is használható várószoba, orvosi szoba, néhány iroda, és a pedagógiai szakszolgálat helyiségei. Legnagyobb helységigénye a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozásnak van (a továbbiakban: korai fejlesztés).  2008/2009 tanév szeptemberében 10 csecsemő és kisgyermek ellátását biztosítottuk. 2014 augusztusában 63-ra növekedett a létszám. Tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy a szeptemberi nyitószámok a tanév végére jelentősen megnövekednek. Augusztusban a fejlesztés hatására többségben általános/többségi óvodai ellátásba kerülnek a kisgyermekek. 2009/2010 tanévben már 2 hónapnál fiatalabb gyermekek is megjelentek az ellátásban, a helyi gyermekorvosok és neurológusok javaslatára. A korai fejlesztésre jogosultságot a Szakértői Bizottsági szakvélemény alapozza meg. A dokumentumokban 2012/2013-as tanévig túlnyomó részben a pszichomotoros teljesítmény, szociális, mentális elmaradás, valamint a megkésett mozgás-, beszédfejlődés diagnózisok szerepeltek. Mára a kevert specifikus fejlődési zavarral diagnosztizált gyermekek száma lett a legmagasabb. Terápiás ellátásunk változatossága: komplex gyógypedagógiai ellátás, tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, TSMT terápia. Az ellátást biztosító szakemberek: gyógypedagógus, konduktor, pszichológus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus.

A más pedagógiai szakszolgálati területeken is tevékenyen dolgozunk, bár egyelőre igen kis létszámú munkatárssal. Jelen vagyunk a Kiskunhalasi Egyházközség által fenntartott minden köznevelési intézményben, az óvodától a gimnáziumig. Biztosítjuk a nevelési tanácsadáson belül végezhető feladatellátást, a tankerületi szakértői bizottsági tevékenységet, az iskola óvoda pszichológiai koordinációs tevékenységet. A múlt tanévben kezdtünk el foglalkozni a gyógytestneveléssel és a tehetséggondozással.


Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bethesda Korai gyermekkori Intervenciós és Diagnosztikai Szolgáltató Tagintézménye
(Röviden: Bethesda KIDSz)

A tagintézmény vezető, családja, barátai és segítői összefogásával, valamint a szeretetszolgálat vezetésének és a zsinat támogatásának segítségével, kezdte meg hivatalosan működést a tagintézmény 2012/2013 tanévben, a Hungária körút 200 B ízlésesen felújított épületében. Kivételes európai szintű munka folyik a tagintézményben. Olyan interdiszciplináris diagnosztizáló team alakult ki a Bethesda Gyermek Kórház és a Bethesda KIDSz között, mely példa értékű Magyarországon, ugyan úgy ahogy a tagintézményben dolgozó szakemberek ellátó munkája is. Minden kezdést nehézségek kísérnek, így pont akkor kezdte meg működését a tagintézmény, mikor a Szakértői Bizottságok Budapesten kétszer is, egymás utáni tanévekben újra szerveződtek. Az újra szerveződés bizonytalansága meglassította az optimális feladat ellátási létszám kialakulását a Bethesda KIDSz-ben. 2014-ben egész intézményi szinten a feladatellátás alapját szolgáló számított gyermeklétszám 100 fölé emelkedett, ezzel és a Bethesda Gyermekkorház OEP finanszírozásból származó átadott támogatással a tagintézmény fenntartási és működési feltételei egyre biztonságosabbak. A Bethesda KIDSz gyakorlott szakemberei fogadnak gyakorlatokra főiskolai, egyetemi hallgatókat. Képzéseket szerveznek az óvónőknek és más érdeklődőknek a korai fejlesztéssel kapcsolatos fontos információkról és gyakorlati használhatóságukról.


Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Debreceni Tagintézménye

Három éve kezdte meg, majd két éve már tagintézményi működési engedéllyel végzi pedagógiai szakszolgálati és utazó gyógypedagógiai tevékenységét. A 3 év alatt folyamatosan bővült mind az ellátott gyermek-, mind a munkavállalók létszáma. 2012/13-as tanévben 4 fő látta el a református nevelőszülői hálózatban menedékre talált 57 gyermeket. A 2013/14 tanévben megduplázódott a munkatársak száma, az ellátott gyermekek száma pedig csaknem 18-szorosára nőtt (1031 fő). Az intézményben gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógytestnevelők, pszichológusok, logopédusok, szociális szakemberek segítik a gyermekeket és ez által családjukat, igen magas szakmai színvonalon. Az intézményi belső képzések mellett, 7 munkavállaló vesz részt jelenleg is különböző továbbképzéseken, melyek szakmai előrehaladásukat segítik. Természetesen mindez a területi növekedésnek is köszönhető, hiszen a debreceni tagintézmény jelenleg 20 Tiszántúli református nevelési-oktatási intézményben és 1 nem reformátusban látja el feladatait, melyek a 2011. évi CXC törvény és a 15/ 2013 EMMI rendelet, valamint a Református Köznevelési törvény alapján a követezőek:

• tankerületi szakértői bizottsági tevékenység,
• nevelési tanácsadás,
• logopédiai ellátás,
• gyógytestnevelés,
• óvoda és iskolapszichológiai, ellátás,
• tehetséggondozás
• utazó gyógypedagógiai hálózat


Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Halásztelki Tagintézménye

Működési engedéllyel, a működését a halásztelki tagintézmény, most kezdte meg 2014 szeptemberében. Ezt megelőzően a szakemberek a köznevelési intézményekben kihelyezetten végezték feladatukat. Az egyre növekvő igényre válaszolt a fenntartó azzal, hogy létrejött a tagintézmény. Az igények jelentős növekedését (hat év alatt, négyszeres) egyrészt tartalmazza a beszámoló első oldalán látható két térkép összehasonlítása, másodsorban az alábbi egyes feladat ellátási igény növekedését bemutató diagramok (lásd: letölthető dokumentum).

Ahogy a jogszabályi háttérben megjelent a tehetséggondozás, mint feladat a református köznevelési intézmények már is jelezték feladat ellátási igényüket, melynek fogadására tovább kell készülnünk ebben a tanévben.

Bár a diagramok az egész Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számadatait tartalmazzák, ahhoz hogy az igények létre jöjjenek, nagy szerepe van, a halásztelki tagintézményhez tartozó szakmai munkaközösségnek és vezetőjének.

 

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Tiszafüredi Tagintézménye

A 2014/15 tanévben a tiszafüredi tagintézményt a Református Szeretetszolgálati Intézményben a Szivárványházban jelentkező igények miatt hívtuk létre. Jelenleg 7 lakónak már sikerült újra szervezni a szakértői véleményét, még 8 főnek van szüksége a fejlesztő nevelés-oktatásra a tagintézményben, akik szakértői véleményét várjuk, de az ellátást biztosítjuk. Három csoport ellátása került be az alapító okiratba, az-az 18 fő. Az információk szerint a térségnek a családban élő halmozottan sérült gyermekek számára is szükséges az ellátás.


A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gazdálkodása

Az elmúlt évek gazdálkodásában két jellegzetesség figyelhető meg. Az első, hogy a személyi jellegű költségekre költjük a támogatások 80-90%-át. Ezért ha késik a támogatás, vagy a támogatási rendszer átalakulása elhúzódik, ahogy 2010- 2013 között történt, a bér- és a járulékok kifizetése is veszélybe kerül. A második jellegzetesség, hogy a fentiek miatt alig képezhető biztonsági tartalék. 2000 és 2009 között összejött kicsinyke tartalék elköltése 2010-ben, a nagyobb székhelyépület alkalmassá tételére, továbbá a működésre - többször sodorta a kiegyensúlyozott gazdálkodást likviditási bizonytalanságba.

Ilyenkor a fenntartó átmeneti, illetve tartós támogatása tette lehetővé az elmúlt hat évben a szakmai munka tovább folytatását, illetve elmozdulását a szakmai fejlődés olyan útjai felé, melyek meghozzák a gazdálkodási stabilitást. Mivel a szakmai fejlődéshez a stabil gazdálkodás alaptényező, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetése folyamatosan arra törekszik, hogy a szakmai fejlődés és tevékenység legyen elsősorban megalapozott és folyamatosan tudjon válaszolni a református köznevelés pedagógiai szakszolgálati és utazó gyógypedagógiai ellátás igényeire. A kisebb városokban és falvakban ma már elvétve, de előfordul az is, hogy az önkormányzatok, illetve a KLIK fenntartásában működő köznevelési intézmények is kérik szakmai segítségünket. A halmozottan sérült gyermekek és fiatalok köznevelési ellátása az intézmény gyógypedagógiai hivatásbeli elkötelezettsége, a legrászorultabbak, a legkirekesztettebbek feltételnélküli elfogadásán és mindannyiunk Isten előtti egyenlőségen alapul.

A folyamatos szakmai fejlődés megerősítését, mint vezetési szemléletmódot igazolják a fentebb bemutatott diagramok és a gazdálkodás fedezeti és szükségleti oldalának évről évre növekvő tendenciája. A költségvetési terveink minden évben teljesültek. 2009-hez viszonyítva 2013-ban háromszorosára növekedtek a költségvetések fedezeti és szükségleti oldalai. Ha a 2014-éves tervünket is sikerül megvalósítani, akkor a zsinati ciklusban hatszorosára fognak emelkedni az intézményi költségvetés sarokszámai.

Tanügyi dokumentáció és ellenőrzések

Természetesen a folyamatos átalakulás kihívásaihoz mérten folyamatosan szükség volt az alap tanügyi és gazdálkodási dokumentumaink felülvizsgálatára és a változó jogszabályi háttérhez adaptálásra, amely feladatot a vezető kollégák rendszeresen és folyamatosan segítették. A mi iskolánkra vonatkozóan nem rendelkezett és útmutatást sem adott a NAT és a Kerettantervek, ezért a tantestületünk a 2013-ban, a nyári pihenő alatt kidolgozta a Mozgásnevelés, a Művészeti nevelés (fejlesztési területenként), a Munka-szabadidő (fejlesztési területenként) és a Szűkebb-tágabb környezetünk (fejlesztési területenként) helyi tantervi ajánlásunkat. Ezen ajánlások az SNI ellátás jogszabályi Irányelvei, a Rehabilitációs és Pedagógiai Program, és a gyermekek Szakértői véleményei mentén lehetőséget teremtenek egy szakmailag kiforrott, magas szintű, személyre szabott egyéni fejlesztési terv összeállítására. Mindezek a saját „szellemi termékünkként”, szakembereink által összeállított ajánlások, segítséget, iránymutatást jelentenek kollégáink számára mindennapi fejlesztő foglalkozásaik összeállításában, a foglalkozások tervezésében, a különböző szakmai ellenőrzések során, hiszen ellenőrizhetőbbek, követhetőbbek a gyógypedagógusok sokirányú szakmai kompetenciái. A pedagógus életpálya és portfólió kapcsán ez a tényező pedig nagy jelentőséggel bír.

A TÁMOP 3.1.6. pályázati program vállalásaként szakembereink számos, a szakmai munkához illeszkedő protokollt írtak meg, állítottak össze. Mindezek továbbfejlesztésük ma is folyik, illetve most kerülnek kidolgozásra azok, amelyeket nem érintett a pályázati program, de szerepelnek a pedagógiai szakszolgálat feladatai között.

2011-ben volt Magyar Állam Kincstár (MÁK) ellenőrzésünk, 2012-ben és most 2014-ben pedig kormányhivatali törvényességi ellenőrzésünk. Egyik ellenőrzés sem mutatott rá nagyobb hiányosságokra. A MÁK ellenőrzésen néhány pontatlan fejlesztési óraszám, illetve a tizedesek kerekítése miatt keletkezett 600 000 forintnyi visszafizetési kötelezettségünk, melyet időben teljesítetünk. A Zsinat számvevő bizottsága is rendszeresen számon tartja tevékenységünket és ellenőrzi gazdálkodásunk szabályosságát.

Terveink

• 2015-ben szakmai találkozással megünnepelni a 15 éves alapítási évfordulót.
• Tovább gyarapítani a tagintézmények, és református köznevelési intézményekben tevékenykedő kollégák számát, illetve minél több gyermek és családja számra hozzáférhetővé tenni az utazó gyógypedagógiai hálózat és a pedagógiai szakszolgálati ellátások elérhetőségét.
• Országos találkozót és bemutatkozási lehetőséget szervezni a református köznevelésben nevelkedő és tanuló, de valamilyen teljesítési hátránnyal küzdő gyermekeknek.
• Tehetséggondozási feladataink református sajátosságinak kidolgozása és széles körű alkalmazása.
• A Bethesda KIDSz-ben az Alapító Okiratban már szereplő további pedagógiai szakszolgálati feladatellátás biztosítása
• Energetikai költségeink csökkentéséhez pályázati lehetőségek további keresése.

 

Kiskunhalas, 2014. október 29.